Werk-
wijze

Bonita Groep is steeds op zoek naar nieuwe investeringen, waarbij de Groep risicodragend vermogen verstrekt in het midden- en kleinbedrijf. Deelname vindt plaats door uitbreiding of overname van (een deel van) het aandelenkapitaal. Uitgangspunt hierbij is een (in)direct controlerend belang om daarmee zo optimaal mogelijk mee te kunnen bouwen aan de ontwikkeling van de ondernemingen.

De Bonita Groep kent zeer korte communicatielijnen. De leden van de Raad van Bestuur overleggen vrijwel dagelijks. Dit maakt de doorlooptijd ten aanzien van voorgestelde proposities kort, en de besluitvormingsprocessen efficiënt, helder en overzichtelijk.